Czy można zarejestrować samochód w innym województwie?

Czasem znajdujemy się w sytuacji, w której chcielibyśmy mieć możliwość zarejestrowania samochodu w innym województwie niż to, w którym się aktualnie znajdujemy. Wynika to często z miejsca zamieszkania – praca, którą wykonujemy zmusza nas do stałego przebywania w stolicy, ale ciągle widniejemy w rejestrach jako mieszkaniec Śląska. W takich chwilach warto zastanowić się nad kwestiami związanymi z rejestracją swojego samochodu w innym województwie. To jednak przypadek w sytuacji którego ciężko niestety jednoznacznie odpowiedzieć.

Problematycznym zagadnieniem jest przede wszystkim to, że urzędy różnie interpretują obowiązujące w państwie przepisy, co prowadzi do pewnego chaosu i konieczności przekonania się na własnej skórze o tych wzorcach, które będą obowiązywać nasz i nas pojazd. W opiniach jednych urzędów przeważa pogląd o tym, że pojazd rejestruje urzędnik odpowiedni do tego zadania ze względu na miejsce zamieszkania, a w drugich, że chodzi ściśle o miejsce zameldowania poparte potwierdzeniem o stałym bądź czasowym zameldowaniu w danym miejscu.

W przypadku, gdy postanowienie konkretnej jednostki państwowej będzie dla nas niekorzystne, to pozostaje nam odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W kwestii tej pamiętać niestety należy, że mimo naszych starań możemy spotkać się z barierą nie do pokonania. Czasem mimo usilnych starań nie mamy innej możliwości niż zastosowanie się do życzenia urzędu, nawet jeżeli będzie nam ono wyraźnie nie w smak.