9 kroków do emisji akcji z prawem poboru

Prawo poboru to de facto nowa emisja akcji. Jednak jej wprowadzanie polega na spełnieniu dokładnie dziewięciu warunków. To w pewnym sensie pierwszeństwo do objęcia udziałów. Wyjście do dotychczasowego akcjonariatu, obdarzenie go zaufaniem.

9 NAJWAŻNIEJSZYCH KROKÓW EMISJI Z PRAWEM POBORU

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki akcyjnej musi zgodnie z zasadami prawa określić potrzebę powiększenia kapitału zakładowego oraz powiadomić o tym fakcie rynek kapitałowy
Następnie właściciele określają dzień uzyskania prawa poboru. W tym punkcie na chwilę się zatrzymajmy. Inwestor nie potrzebuje cały czas posiadać akcji, aby móc uczestniczyć w nowej emisji. Kwestia lojalności schodzi trochę na dalszy plan. Wystarczy właśnie w tym specyficznym dniu zadbać o zarejestrowane na koncie brokerskim papiery wartościowe
Prawo poboru staje się notowane na rynku
Można podejmować zapisy nowej emisji. Niektórzy inwestorzy chcą tanio nabyć prawa poboru od osób z nich rezygnujących lub typowych ignorantów. Szansa na uzyskanie długoterminowego dyskonta
Dogrywka do emisji, czyli jeżeli ci zabrakło zbierz gotówkę
Po spełnieniu tych elementów, w końcu następuje rozdysponowanie prawa poboru pomiędzy całym akcjonariatem
Prawo poboru przekształca się w specyficzny instrument, czyli prawo do akcji nowej emisji. Taki instrument jak PDA pozwala wyregulować ryzyko ataków spekulacyjnych, ponieważ przed wprowadzeniem papierów wartościowych mija jednak trochę czasu
Na rynku pojawiają się notowania PDA
Ostatecznie prawa poboru, akcje nowej emisji i stare papiery wartościowe łączą się w jedność. Następuje tzw. asymilacja
WAŻNE UWAGI PRZED WZIĘCIEM UDZIAŁU W EMISJI
Cała procedura wprowadzania prawa poboru, zamkniętej subskrypcji jest jasno określona przepisami prawa. Spółka przygotowuje obowiązkowo prospekt emisyjny. Powiadamia inwestorów do czego zostaną wykorzystane środki.

Nieetyczna pokusa

Nadużycia się zdarzają, szczególnie z powodu notowania praw poboru jako instrumentu pochodnego(zmiana wartości na podstawie dźwigni finansowej). Prawo poboru istnieje przede wszystkim po to, aby utrzymać dotychczasowy akcjonariat, bez typowego rozwodnienia (procent głosów ten sam, zyskują na nim najpotężniejsi gracze). Prawo poboru to zawsze duża zmienność kursu podstawowego starych akcji oraz samych PP. Przy niepewnym cyklu koniunkturalnym spółki praktycznie zawsze oferują korzystne warunki. Aby pozyskać kapitał muszą jakoś zachęcić dotychczasowy skład akcjonariatu, a jak wiadomo na rynku rządzi cena.

Na zakończenie

Prawo poboru sprawdza się w okresie długoterminowym, ponieważ przy jego wdrażaniu występuje wiele formalności. Jest też czas na zbicie wartości akcji, aby uzyskać jak największą relację nowej emisji do starej, co oczywiście odbija się na dywidendzie. Uważaj koniecznie na terminy, nie zapomnij o zapłacie gotówką za papiery. Obserwuj rozliczenia KDPW. Unikaj nadmiernych emocji. Podczas wdrażania tego instrumentu następuje zamrożenie płynności. Nie musisz też w pełni uczestniczyć w emisji, a jedynie częściowo. Wszystko zależy od oceny podejścia korporacji i pomysłu inwestycyjnego. Więcej o tej kwestii w Kodeksie Spółek Handlowych.